Zabezpečujeme testovanie, čistenie a prípadnú opravu všetkých benzínových vstrekovačov.

Svet motorizmu sa uberá smerom k návratu benzínových motorov. Málo-objemové preplňované benzínové motory s priamym vstrekovaním motora dnes lámu bariéry spotreby a výkonu. Aby sme vedeli poskytnúť naším zákazníkom plný komfort pri diagnostike a opravách týchto motorov, rozhodli sme sa zakúpiť zariadenie na testovanie a čistenie benzínových vstrekovačov.
S týmto zariadením dosahujeme výrazne lepšie výsledky pri čistení vstrekovačov ultrazvukom, nakoľko tieto sú pri čistení stále napájané a v pracovnom cykle, čo je obrovský náskok voči „statickému“ čisteniu, kedy sa vstrekovač pri čistení  neotvára a tým sa zamedzuje dokonalému vyčisteniu.
Rovnako je tento servisný úkon veľmi často potrebný pri vozidlách s pohonom LPG.
Keďže vozidlo jazdiace na „plyn“ vypína vstrekovanie benzínu, dochádza k usádzaniu zložiek benzínu vo vstrekovačoch,
a následnému zalepeniu a znefunkčneniu benzínoveho vstrekovača.
V takomto prípade sú iba dve možnosti: výmena alebo oprava benzínových vstrekovačov.
V prípade záujmu o viac informácii nás prosím kontaktujte.

[bunch_services1]