Moderné benzínové i dieselové motory osadené výhradne priamym vstrekovaním paliva do valcov trpia zanášaním neobmývaných sacích kanálov karbónovými usadeninami. Problém neobchádza jedinú značku s absentujúcim nepriamym vstrekovaním, ktoré zabezpečovalo priebežne zmývanie karbónových usadením vstrekovaním paliva do sacieho kanála. Z dôvodu vstrekovania paliva priamo do valcov dochádza u všetkých automobiliek ku kontinuálnemu nanášaniu karbónu nie len na steny sacích kanálov, sedlá s stonky ventilov, spaľovací priestor a sviečky, ale aj EGR ventil (ventil recirkulácie výfukových plynov). Výsledok neblahého procesu permanentného nanášania usadenín sa v horších prípadoch prejaví už po 40 000 km. Po 100 000 km a viac začínajú byť takmer u každého vozidla citeľné rozkolísané voľnobežné otáčky. Ďalším prejavom je zlé štartovanie a vynechávanie zapaľovania ako dôsledok zakarbónovaného sania motora. Zúžený priemer zanesených sacích kanálov postupne umelo obmedzuje množstvo nasávaného vzduchu a pridusený motor prichádzajúci o výkon, nezmyselne prahne po čoraz vyššej spotrebe. Časom sa rozsvieti nepríjemná kontrolka motora na prístrojovom paneli, a ak sa problém aj naďalej nerieši, môže dôjsť k zásadnému poškodeniu.
Popisovaným procesom tvorby škodlivých karbónových usadenín nie je možné pri motoroch s priamym vstrekovaním zabrániť, preto sú najmodernejšie generácie motorov vybavené inteligentnou kombináciou priameho a nepriameho vstrekovania benzínu.
Pre odstránenie karbónových usadenín používame v Dobrom Autoservise novo zakúpenú precíznu technológiu neabrazívneho čistenia sacích kanálov, bez nutnosti demontáže hlavy motora. Touto technológiou ušetríme viac ako dve tretiny ceny opravy bežnou metódou – kedy je nutnú demontovať, odstrojiť a vyčistiť hlavu motora.  Dôkladné prečistenie vedie k skľudneniu voľnobehu, navráteniu pôvodného výkonu a spotreby motora.

ilustračné video o zanesených sacích kanáloch pred a po čistení

 

Pre viac informácii nás prosím kontaktujte.