Autodiagnostika a prečo to nie je všetko až tak jednoduché

Asi sa zhodneme na tom, že vozidlá sú dnes čoraz komplikovanejšie.
O to zložitejšie je ich v prípade poruchy správne opraviť.
Základom pre správne vykonanie opravy je presné určenie závady, čiže diagnostika.

‚Myslíte si že viete čo je autodiagnostika?‘

Často sa v praxi stretávame s tým, že zákazníci presne nevedia čo sa rozumie pod pojmom vykonanie autodiagnostiky.
Bežne si myslia, že ide len o vyčítanie chybových kódov, resp. vyčítanie pamäte závad.
Prídu s vytlačenou „diagnostikou“, niekedy si sami vyčítajú závady pomocou aplikácie do telefónu a OBD donglu,
inokedy prinesú výpis chybových kódov, ktoré im vytlačili v inom autoservise,
ale nedokázali odstrániť poruchu a dožadujú sa konkrétnej opravy.
Vec, ale niekedy nie je tak jednoduchá, ako sa zdá.
Čítanie pamäte závad je len jedna z funkcií, ktoré dnešné autodiagnostiky ponúkajú.
Ďalšie nepostrádateľné funkcie sú napríklad:
– meranie blokov
– test akčných členov
– logovanie nameraných hodnôt počas skúšobnej jazdy
– kódovanie riadiacich jednotiek
– kalibrácia riadiacich jednotiek
– aktualizácia riadiacich jednotiek
Každá z týchto funkcií ma nenahraditeľné miesto pri určovaní poruchy dnešných vozidiel.

Kapitolou samo o sebe je interpretácia, čiže vyhodnotenie informácií, ktoré sa podarilo pomocou diagnostiky zhromaždiť.
Tu treba využiť analytické myslenie, vedomosti o tom, ako vozidlá fungujú a ideálne,
prepojiť to všetko s praxou, resp. skúsenosťami z predchádzajúcich opráv.
Osobu, ktorá toto všetko zvláda, voláme diagnostik a v moderných servisoch,
ktoré opravujú aj nové vozidlá, má takýto technik samostatnú pracovnú pozíciu.

Za zmienku stojí spomenúť aj rozdiely medzi diagnostickými zariadeniami.
Rozdiely sú nie len kvalitatívne, čiže ako presne dokáže zariadenie komunikovať s riadiacimi jednotkami vo vozidle,
ale aj kvantitatívne, koľko značiek a modelov áut diagnostika podporuje, ale aj v tom, či ide o univerzálnu diagnostiku
výrobcov ako Bosch, Texa, Delphi, alebo o originálne, tzv. fabrické diagnostiky.
Fabrické diagnostiky myslíme napr.: Xentry pre Mercedes-Benz, Piwis pre Porsche, ISTA pre BMW, atď.
Prax nám ukázala, že diagnostických zariadení nikdy nie je dosť a žiadna z nich nevie urobiť všetko čo by sme potrebovali.
Preto pri svojej práci používame univerzálne aj fabrické diagnostiky.

Vďaka tomu, vieme poskytnúť aj niektoré sofistikovanejšie úkony,
nie len samotnú opravu porúch.
Napríklad dokódovanie výbavy po domontáži originálneho príslušenstva,
zmena kódovania alebo aktiváciu niektorých funkcií ktoré sú od výrobcu zablokované.